Kapat
Vitaylozin

%100 Tilozin

BİLEŞİMİ:
Açık sarı renkli granülün her gramı 1000 mg Tilosin baza eşdeğer tilosin tartarat içerir.

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLARI:
Vitaylozin Oral Çözelti Granülü, tavuk ve hindilerde duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. Mycoplasma sp, Leptospira sp., Erisipelas sp., Haemophilus pertusii, Morexella bovis, Borrelia anserina, Treponema hyodysenteria endikedir. Tilosin özellikle Mycoplasma gallisepticum tarafından meydana getirilen enfeksiyonlarda oldukça etkilidir. Etlik ve damızlık piliçlerde, tilosine duyarlı Mycoplasma gallisepticum ve Mycoplasma synoviae’nın eden olduğu kronik solunum yolu hastalığı (CRD) tedavisinde etkilidir.

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU:
Veteriner Hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
Piliçlerde: Kronik solunum yolu hastalığı için 100 mg Tilosin/kg canlı ağırlık/gün

Hindiler için: 120 mg tilosin/kg canlı ağırlık/gündür.

Pratik doz: Etlik piliçlerde CRD için 1000 kg canlı ağırlık için 100 gr Vitaylozin/gün dozunda 3-5 gün süre ile kullanılır. Hindilerde; 830 kg canlı ağırlık için 100 gr Vitaylozin/gün dozunda 3-5 gün süre ile kullanılır. İlaçlı su her gün taze olarak hazırlanır. İlaçlı su verilmeden önce hayvanların 2-3 saat susuz bırakılması önerilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ:

Makrolid antibakteriyeller benzer etki şekli olan fenikoller, linkozamidler ve diğer makrolideler ile birlikte kullanılmamalıdır.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI:
İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra tavuklar et için 2 gün, hindiler 5 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Yumurtası insan tüketimine sunulan tavuk ve hindilerde kullanılmamalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
500 g, 1 kg, 2 kg ve 2,5 kg’lık plastik HDPE kavanozlarda kutusuz olarak satışa sunulmuştur.