Kapat
Terracid

OKSİTETRASİKLİN %90

BİLEŞİMİ:
Terracid %90 Oral Çözelti; sarı renkli, kristal hidroskopik bir tozdur ve beher gr’da 900 mg oksitetrasiklin hidroklorür içeri.

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLARI:
Kanatlılarda kronik solunum yolu enfeksiyonları (CRD), kanatlı korizası ve kolerası, diğer bakteriyel enteritisler, pullorum, mavi ibik, enfeksiyöz sinovit ve sinüzit enfeksiyonlarında kullanılır. Hindilerde Erisipel enfeksiyonunda

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU:
Veteriner Hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
Farmakolojik dozu kanatlılarda 30-40 mg/kg canlı ağırlık/gündür.
Pratik doz: Tavuk ve hindide her 200 kg C.A. için günde 7,5-10 g toz günlük içme suyuna katılarak içirilir. Klinik iyileşme durumuna göre aynı uygulama 3-5 gün süre ile tekrar edilir. Günlük olarak kullanılacak Terracid %90 Oral Çözelti Tozunun su tankında homojen bir şekilde karıştırılmasını sağlayabilmek için, önce 3-5 litre suda çözdürüldükten sonra su tankına aktarılarak yeterince karıştırılması gerekir. İlaçlı su her gün taze olarak hazırlanmalıdır.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI:
İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra tavuk ve hindiler 14 gün geçemeden kesime sev edilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 14 gün geçemeden elde edilen yumurtalar tüketime sunulmamalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
1 ve 2 kg’lık plastik HDPE şişelerde kutusuz olarak satışa sunulmuştur.