Kapat
Netcox

BİLEŞİMİ:

Her 1 ml’si; 25 mg toltrazuril içeren berrak, sarımsı renkte, akışkan bir oral çözeltidir.

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLARI:
Tavuk ve hindilerin koksidiosis hastalığından korunmasında ve tedavisinde kullanılır.
Net-Cox %2,5 Oral Çözelti’nin etki alanına giren koksidiosis etkenlerinin en önemlileri aşağıdadır:
Tavuklarda: Eimeria acervulina, Eimeria brunetti, Eimeria maxima, Eimeria mivati, Eimeria necatrix, Eimeria tenella.
Hindilerde: Eimeria adenoides, Eimeria meleagrimitis.

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU:
Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde önerilmemiş ise; koksidiosis sağaltımında, 2 gün süre ile 7 mg/kg/ C.A günlük farmakolojik doz hesabıyla kullanılır. Buna göre 1000 kg canlı ağırlığa 280 ml ilaç; pratik günlük dozu ifade eder. İlaçlı su iki şekilde hazırlanabilir.
-8’er saatte tüketilebilecek içme suyuna günlük doz ilave edilerek, 2 gün üst üste verilir.
-24 saat içme suyuna günlük dozda ilaç ilave edilerek kullanılabilir.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.); Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen tavuk ve hindiler için 21 gün, insan tüketimi için yumurta elde edilen tavuklarda ve hindilerde kullanılmaz.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
100-200-500 ml ve 1-2.5 L’lik beyaz plastik şişelerde kutusuz satışa sunulmuştur.