Kapat
Levapar

BİLEŞİMİ:

1 gram toz içeriğinde 150 mg Levamizol HCL bulunmaktadır

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLARI:

Bu ilaç levamizol etken maddesi içeriği sayesinde evcil hayvanlar da sıklıkla invaziyonlara yol açan mide-barsak ve akciğer kıl kurtlarının ergin şekilleri ile farklı gelişme evrelerindeki larval şekilleri üzerinde güçlü antihelmentik etkinlik sağlar. Ağız yoluyla verilen levamizol kolayca emilerek kısa sürede bütün vücuda dağılır. Uygulamayı izleyen bir saat içerisinde kan derişimi en yüksek düzeye ulaşır. Çeşitli dokulardaki etkili yoğunluğu en az 5 gün boyunca devam eder. Levamizol, duyarlı parazitle r üzerinde paraliz yapıcı etkiye sahiptir. Belirtile n etkisi, parazitin otonom gangliyonlarını uyarmak suretiyle, şiddetli kas kontraksiyonları oluşturmasından ileri gelir.

Kanatlı hayvanlardaki mide-barsak ve akciğer kıl kurtları ile askaridler ve diğer yuvarlak kurtlardan ileri gelen parazitoz olgularının sağaltımında kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:
İlaç genellikle paket içeriğinin yeteri kadar suda çözdürülerek (ortalama 150 ml olacak şekilde) bir şişe yardımıyla hayvanlara içirilir. Bir defada verilen sağaltım dozu kanatlılarda; 25 mg/kg canlı ağırlık düzeyinde tutulur. Kanatlılarda içme sularına katılarak verilir.

GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI İÇİN UYARILAR:

Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra; sığırlar 14 gün, koyunlar 21 gün, kanatlılar 7 gün geçmeden kesime sevk edilmemelidir.

İnsan tüketimi için süt elde edilen sağmal inek ve koyunlara uygulanamaz.

İnsan tüketimi için yumurta elde edilen tavuklara uygulanamaz.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
150 ve 500 gr'lık beyaz polietilen şişelerde satışa sunulmuştur.