Kapat
Doksimis

BİLEŞİMİ:

100 mg/mL Doksisiklin baz (Doksisiklin hiklat olarak)

KULLANIM SAHASI VE ENDİKASYONLARI:
Doksisikline duyarlı bakterilerden kaynaklanan enfeksiyonların tedavisi amacıyla kullanılır.
Buzağılarda: Bakteriyel orjinli diyare, koli-septisemi, bronkopneumoni, poliarteitis, buzağı difterisi ve göbek kordonu iltihaplarında.
Etlik piliç ve Hindilerde: Bakteriyel kökenli diyareler, koliseptisemi, CRD kompleks, hava kesesi enfeksiyonları, salpingitis, kolera, koriza ve stafilakok enfeksiyonlarında kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:
Farmakolojik Doz:
20 mg/kg c.a./gün
Pratik Doz:
Etlik piliç ve Hindilerde, 20 mL/100 kg c.a./gün hesabıyla içme suyuna katılarak 5 gün süreyle uygulanır.
Buzağılarda: 1 mL/10 kg c.a./gün hesabıyla 3-5 gün süreyle uygulanır. 50 kg’lık bir buzağı için 5 mL ilaç miktarı 250 mL içme suyu içine karıştırılarak hayvana içirilir. Buzağılarda günlük doz ikiye bölünerek 12 saat ara ile içirilmelidir.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI ( İ.K.A.S. ): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra;
Et:
Tavuk: 4 gün
Hindi: 6 gün
Buzağılar: 14 gün
Yumurta: İnsan tüketimi için yumurta elde edilen tavuk ve hindilere uygulanmaz.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
100 mL, 1 L, 3 L ‘Lik plastik şişelerde satışa sunulmuştur.