Kapat
Vitamis C 90

BİLEŞİMİ:

Vitamin C

KULLANIM SAHASI VE ENDİKASYONLARI:
Hayvanlarda vitamin C ihtiyacının karşılanmasında,
• C grubu vitamin yetersizliğine bağlı verim düşüklüklerinde,
• Viral, paraziter ve bakteriyel enfeksiyonlarda sağaltım desteği amacıyla,
• Her türlü stres durumunun önlenmesinde (Aşılamalar,Hayvan nakilleri, Ani yem değişiklikleri, İklim değişiklikleri,Sıcak stresi)
• Gelişme, üreme performansı ve yemden yararlanmanın artırılmasında,
• Bağışıklık mekanizmasının güçlendirilmesinde,
• Broylerlerde karkas kalitesinin artırılmasında kullanılır

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:
Kanatlılarda:
Broyler:
Aşılama,sıcak-soğuk stresinde: 25 g/1000 L içme suyu/gün
Viral, bakteriyel ve paraziter enfeksiyonlarda: 75 g /1000 L içme suyu/gün
Nakil sırasında: 300 g/1000 L içme suyu/gün
Yumurtacı Tavuklar: 60-120 g/1000 L içme suyu

Atlarda:
Koşan atlarda (Antrenmana çıkanlar): 300-500 g/ ton yem (3-5 g/10 kg yem)
Koşmayan atlarda (Atrenmana çıkmayanlar): 100-200 g/ton yem (1-2 g/10 kg yem)

Ruminantlarda: 300-600 g/ton yem

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
1 Kg’lıkplastik şişelerde satışa sunulmuştur.