Kapat
Stop Stres

BİLEŞİMİ:

Kalsiyum Sülfat, Potasyum Klorür, Sodyum Klorür, Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin B12, Vitamin C, Nikotinamid, Dekstroz q.s.p

KULLANIM SAHASI VE ENDİKASYONLARI:
Elektrolit, vitamin B ve C Kompleksi
• Her türlü stres koşullarında,
• Damar bütünlüğünün sağlanmasında,
• Asidozis – alkalozis olgularında,
• Gelişmenin hızlandırılması ve verimliliğin artırılmasında,
• B grubu vitamin yetersizliğine bağlı verim düşüklüklerinde,
• Bozulan yumurta kabuk kalitesinin iyileştirilmesinde,
• Yem tüketimi ve yemden yararlanmanın artırılmasında,
• İmmun sistemin güçlendirilmesinde katkı sağlayıcı yönde etki sağlar.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:
Kanatlılarda: 1 kg/1000 L içme suyu,
Ruminantlarda: 1 kg/1000 L içme suyu.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
100 g, 1 KG, 5 KG, 10 Kg’lık plastik şişelerde satışa sunulmuştur.