Kapat
Hyperox

Bileşimi ve Özellikleri

Güçlü,geniş spektrumlu ve çok amaçlı dezenfektan Hyperox, renksiz, berrak, keskin kokulu akışkan bir çözelti olup perasetik asit ve hidrojen peroksit bileşenlerinden oluşmaktadır. Perasetik asit,diğer peroksidan ve oksidan ajanlara benzer etki gösterir. Protein, enzim ve diğer metabolitlerin yapısında bulunan sülfür bağlarının oksidasyonuna yol açar. Bu özellikleri sayesinde hücre membranında yapısal bozukluklara ve hücre duvarında yırtılmalara yol açar. Protein denatürasyonu etkisi nedeniyle de bakteri, virüs, mantar ve bunların sporlarına karşı etkinlik gösterir. Düşük sıcaklıklarda ve zorlu kış koşullarında bile etkinliğini korumaktadır.Organik kirlilik varlığında etkilidir. Termal sisleme dezenfektanı olarak uygulandığında çok ekonomiktir.

Kullanım Yerleri
Hayvan yetiştiriciliği yapılan bütün işletmelerde barınakların (kümes, ağıl, hara vb.) rutin dezenfeksiyonunda
Sanite edilen yüzeylerin(duvarlar, yemlikler, suluklar ve benzeri yüzeyler) rutin dezenfeksiyonunda
Zemin ve adsorban yüzeylerin dezenfeksiyonunda
Hertürlü çiftlik ekipmanlarının dezenfeksiyonunda
Hayvanayak havuzlarında
Su sistemi dezenfeksiyonunda
Nakil araçlarının ve tekerleklerinin dezenfeksiyonunda
Sisleme ile uygulamada kullanılır.

Kullanım Şekli ve Sulandırma Oranları
Konsantre bir ürün olduğundan kullanmadan önce sulandırılmalıdır.
Hazırlanan solüsyonm2'ye 0.3 L. gelecek şekilde uygulanır.
Ön temizleme yapılan yüzeylerin rutin dezenfeksiyonu için 1/100 oranında
Ekipman dezenfeksiyonu ve ayak / tekerlek havuzları için 1/100 oranındakullanılır.

Konsantre bir ürün olduğundan kullanmadan önce sulandırılmalıdır. Hazırlanan solüsyon m2'ye 0.3 L. gelecek şekilde uygulanır.
Ön temizleme yapılan yüzeylerin rutin dezenfeksiyonu için 1/100 oranında
Ekipman dezenfeksiyonu ve ayak / tekerlek havuzları için 1/100 oranında kullanılır.

Su sistemi dezenfeksiyonu için tabloyu okuyunuz.

Su sistemi dezenfeksiyonu

Dilusyon oranı

Uygulama

Su sistemlerinin terminal dezenfeksiyonu

1:100 (1 litre suya 10mL Hyperox konsantrasyonu)

Hattan basınçlı su geçirerek kaba partikülleri uzaklaştırınız. Ana tank ve sonrasındaki hat sonuna kadar olan bütün çıkışları kapatınız. Ana tank vanasını kapatarak, bütün hattı doldurmaya yetecek kadar su ile doldurunuz. Daha sonra Hyperox katarak 10 dakika bekleyiniz. Daha sonra ana tank vanasını açarak solüsyonu hatta veriniz. 30 dakika bekledikten sonra suyu tahliye edip yüksek basınç ile durulayınız (çok kirli hatlarda uygulama iki sefer yapılmalıdır).

Termal Sisleme için 1/10 oranında kullanılır. …

Toplam Hava

Boşluğu Hacmi

Hyperox konsantrasyonu hacmi

(litre) 1:10 dilusyonu elde etmek için

İlave edilmesi gereken

su miktarı(litre)

100 m3

0.17

1.7

200 m3

0.34

3.4

500 m3

0.85

8.5

1000 m3

1.70

17.0

2500 m3

4.25

42.5

3000 m3

5.10

51.0

3500 m3

5.95

59.5

4000 m3

6.80

68.0

Ticari şekli: Hyperox, 5 ve 20 litrelik sarı renkli polietilen bidonlarda kullanıma sunulmuştur.