Kapat
Akarsid

BİLEŞİMİ:
Silika bazlı silis katmanlarından elde edilen doğal mineral maddelerin kombinasyonudur.

KULLANIM SAHASI VE ENDİKASYONLARI:
Kırmızı Tavuk Bitleri, uyuzlar, akarlar ve sert kabuklu tüm Artropodlar’a karşı etkilidir. Bileşiminde bulunan doğal mineraller, mikroskop altında görülebilecek sivri çıkıntılara sahiptir. Bu sivri ve keskin uzantıları ile sert kabuklu pire ve bitlerde balmumu tabakası ile kaplı kitin (kütikül) tabakasında çizik ve yırtıklara neden olarak içeri nüfuz eder ve kitin tabakasını eritir.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:
Akarsid tüm kanatlı türleri için kullanılabilir. Fakat uzun dönemli yetiştirmelerde; damızlık ve yumurtacılarda akar sorununun daha fazla olmasından ötürü yaygın kullanılmaktadır.

Kümeslerde: Ciddi bir enfestasyon yoksa 20 g/ m² zemine serpilerek
Ciddi enfestasyon olgularında 30 g/ m² zemine serpilerek

Kafeslerde: Hayvan başına 5-7 gr olacak şekilde hesaplanarak yumurta toplama konveyörlerine dökülür.

Nakil araçlarında: 10 g/ m² dozunda serpilerek

Hammadde ve yem silolarında: Hammadde ve yem silolarındaki akarlara karşı da etki gösterir. Kullanımı sırasında hammadde ve yem silolarının ara sıra havalandırılması AKARSİD’in etkinliğini artırır.

Hammadde ve yem silolarında ;
Koruma amaçlı olarak 3 kg / 1 ton yem.
Enfestasyon olması halinde, 5 kg / 1 ton yem şeklinde kullanılır.
Koruma amaçlı olarak hammadde ve yem silolarının en üst seviyesi üzerine yaklaşık 30 cm’lik kısmı kaplayacak şekilde konulur.

3 gün içerisinde Akarsid ile temas eden tüm akarları öldürür.
6 hafta sonra uygulamanın tekrarı gerekebilir. Uygulanan zeminin dışkı ve tüy ile kaplanması halinde tekrara ihtiyaç şekillenir.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI ( İ.K.A.S. ):

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
500 gr. – 10 kg.